Egyesület

2020. márciusban megalakult a

Csekovszky Árpád Egyesület.

Elnöke: Illyés Éva

 

 

TÁMOGATÓINK

 

2022-ben

a Csekovszky Árpád Egyesület tagjai

 

A Csekovszky 90 című film befejezését

az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja

 

2021-ben

a Csekovszky Árpád Egyesület tagjai

Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata

a CSEKOVSZKY 90 c. film elkészítését támogatja az

***********************************************

Közgyűlés

2021. szeptember 30.

 

Jelen vannak: 13 tag (a közgyűlés szavazatképes)

Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, 2 fő hitelesítő megválasztása

Napirendi pontok elfogadása

Az elnök beszámolója:

A) személyi kérdések

Az alapító közgyűlés óta először találkozhat a tagság személyesen a Covid-járvány miatt.

Megemlékezés Buskó András elhunyt tagtársunkról.

Felvételüket kérő új tagok bemutatása (Feledy Balázs, Mátéfy Anna)

B) szervezeti kérdések

Törvényszéki bejegyzés megtörtént: 2020. március 11.

Könyvelő megbízása megtörtént: Szép Katalin (Indy Bt.)

Bankszámlanyitás megtörtént: Erste Banknál

Pályázásra először 1 lezárt működési év után, 2021-ben nyílt lehetőség: 4 pályázaton indultunk: MMA, NEA, XVII. ker. Önkormányzat, Kulturális Államtitkárság

Eredmény (amelyek a közgyűlés időpontjában ismertek)

megnyert: 1 (MMA), 1MFt

elutasított: 2

elbírálás alatt: 1 (Kulturális Államtitkárság)

 

C) Pályázati tematika: Csekovszky Árpád 2021-ben lenne 90 éves. Ehhez az évfordulóhoz kapcsolódóan egy ötvenperces dokumentumfilm elkészítésére pályáztunk.

Az előkészületeket (szerkesztés, interjúk elkészítése, belső felvételek és külső vágófelvételek) az MMA-tólelnyert összegből kívánjuk megvalósítani, 2021. december 31-i határidővel. Az elkészítés végső határidejét 2022. december végére tűztük ki.

(Tartalmi szerkesztő: Albrecht Júlia, gyártásvezető: Bodnár Kata, komplett filmtechnikai kivitelezés: Nagy István)

Szavazás:

Új tagok felvétele (12-12 igen szavazattal)

Beszámoló elfogadása (egyhangúlag)

 

*******************************************************

 

További információk:

 

A CSEKOVSZKY ÁRPÁD EGYESÜLET alakuló közgyűlését 2019. november 28-án tartotta.

Az alapító tagok megválasztották az egyesület elnökségét:

Illyés Éva (elnök), Fazekasné Bodnár Katalin és Filipszky Lászlóné (elnökségi tagok).

Az Egyesület célja és elsődleges feladata, hogy támogassa és közreműködjék Csekovszky Árpád Munkácsy-díjas érdemes művész eszmei és művészeti hagyatékának megőrzésében, gondozásában, a közönség számára hozzáférhetővé tételében, a műalkotások állandó és időszaki kiállításokon történő bemutatásában a Csekovszky Gyűjtemény Kiállítóházában, a művész egykori műtermében és más kiállító helyeken.

Az Egyesület társadalmi szervezetként pályázati támogatások megszerzésével  támogatja:

–        a képző- és iparművészeti kiállításokat a Kiállítóházban,

–        a Kiállítóház látogatóbarát fejlesztését,

–        a műalkotások szükséges restaurálását,

 

–        a kiállítások nyomtatott és elektronikus formájú kiadványainak előállítását
és terjesztését.

 

 

Az Egyesület kulturális tevékenységet végez. Szervezi és támogatja a Csekovszky Gyűjtemény Kiállítóházában, illetve más helyszíneken rendezett Csekovszky kiállításokhoz kapcsolódóan :

–        a művészeti szimpóziumokat, a konferenciákat,

–        a minőségi közönségrendezvényeket, az ismeretterjesztő előadásokat, a kulturális tematikájú rendezvényeket, a múzeumpedagógiai foglalkozásokat.

Aktívan részt vesz Budapest XVII. kerület, különösképpen Rákosliget művészeti, kulturális életében.

 

Alapítótagok:

Ács József, Albrecht Júlia, Buskó András (2020-ban elhunyt), Csekovszky Árpádné, Fazekasné Bodnár Katalin, Filipszky Lászlóné, Huszár Imre, Huszárné Trencséni Mária, Illyés Éva, Kacsó Péter, Kacsóné Kovács Szilvia, Méry Ágnes Viktória, Nagy Istvánné, Prém János, Romvári Miklós, Romvári Miklósné, Serfőző Rozália, Tömpe Emőke

Tagok 2021. szeptember 30-ától:

Feledy Balázs, Mátéfy Anna Mária

 

A BEJEGYZÉST A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK 2020.MÁRCIUS 11-ÉN JÓVÁHAGYTA

 

AZ EGYESÜLET ADATAI:

adószám: 19237941-1-42

KSH szám: 19237941 9004 529 01

Nyilvántartást vezető szerv neve: Fővárosi Törvényszék

nyilvántartási szám: 01-02-0017360

Bankszámlaszám: (ERSTE Bank) 11600006-00000000-93746834

e-mailcím: csekovszkyegyesuletkukacgmail.com

Csekovszky Alapítvány - Kapcsolat